Če bom izvoljen za člana Evropskega parlamenta v 2014, se zavezujem da bom podpiral EU politike, ki zagotavljajo, da poraba naravnih virov v Evropi ostane v mejah enega planeta.
Korak 1 / 5

Prav tako se zavezujem, da bom aktivno prispeval k doseganju naslednjih ciljev politik za zmanjšanje evropskega ekološkega odtisa (prosimo, da izberete vsaj eno):