Ustvarite novo Evropo za planet

g. Luka Mesec

Iniciativa za demokratični socializem (IDS)

Če bom izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta v letu 2014, se zavezujem, da bom podpiral politike EU, ki bodo zagotovile, da poraba naravnih virov v Evropi ostane v okviru enega planeta. Zavezujem se tudi, da bom aktivno prispeval k doseganju naslednjih ciljev:

 

Nazaj