Be politiska partier att stödja WWFs upprop och att engagera sina kandidater*

Här är några av de områden som medborgarna och WWF vill se att ledamöterna engagerar sig för:

  • Tackla klimatförändringarna
  • Ställ om till en resurseffektiv ekonomi och gröna jobb
  • Stoppa förlusten av natur och biologisk mångfald
  • Stimulera en mer hållbar och hälsosam konsumtion
  • Säkra rena och friska vattendrag
  • Skydda miljön för att gynna mänskligt välbefinnande globalt
  • Stoppa den illegala handeln med virke och hotade djur och växter
  • Säkerställ ett hållbart jordbruk
  • Återställ fiskbestånden
Nio skäl att avge ett löfte

 

Dela uppropet:


 

 

 

*Endast namn och kontakter för de politiska partierna som fanns tillgängliga den 10 mars 2014 finns med. WWF kommer att ta med ytterligare aktörer om det blir aktuellt med fler vallistor. Som väljare kan du ta direktkontakt med de politiska partier du vill ha kontakt med eller veta mer om.