Om jag väljs in som ledamot av EU-parlamentet 2014 åtar jag mig att stödja en politik som garanterar att Europas användning av naturresurser sker inom ramarna för vad planeten tål.
Gå vidare 1 / 5

Jag lovar också att aktivt bidra till följande politiska mål för att minska Europas ekologiska fotavtryck (välj minst ett):