Skapa ett nytt Europa för vår planet

Celeste Perez

Miljöpartiet (MP)

Om jag väljs in som ledamot av EU-parlamentet under 2014 åtar jag mig att stödja en politik som garanterar att Europas användning av naturresurser sker inom ramarna för en planet. Jag lovar också att aktivt bidra till följande politiska mål:

 

Tillbaka