Ako budem izabran za člana Europskog parlamenta u 2014., obvezujem se da ću podržavati politike EU koje osiguravaju da europsko korištenje prirodnih resursa bude unutar granica jednog planeta.
Korak 1 / 5

Obvezujem se i da ću aktivno pridonositi sljedećim političkim ciljevima da se smanji europski ekološki otisak (molim odaberite najmanje jedan):