Stvorite novu Europu za planet

Gđica. Sanja Frankola

Akcija Mladih (AM)

Ako budem izabran za člana Europskog parlamenta u 2014., obvezujem se da ću podržavati politike EU koje osiguravaju da europsko korištenje prirodnih resursa bude unutar granica jednog planeta. Također ću doprinijeti sljedećim političkim ciljevima:

 

Nazad