Stvorite novu Europu za planet

M. Christophe T'Sas

Fédéralistes démocrates Francophones (FDF)

Ako budem izabran za člana Europskog parlamenta u 2014., obvezujem se da ću podržavati politike EU koje osiguravaju da europsko korištenje prirodnih resursa bude unutar granica jednog planeta. Također ću doprinijeti sljedećim političkim ciljevima:

 

Nazad