Potpuni popis doprinositelja:

Obvezujemo se da ćemo podržati politike EU koje osiguravaju da europsko korištenje prirodnih resursa ostaje unutar granica jednog planeta:

 

Marina Biti

Održivi razvoj Hrvatske (ORAH)

Gđica. Monika Bogeljić

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

Gđa. Biljana Borzan

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

Gđa. Marita Brčić Kuljiš

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

Matija Feješ

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

Gđa. Andrea Feldman

Održivi razvoj Hrvatske (ORAH)

Gđa. Mirela Holy

Održivi razvoj Hrvatske (ORAH)

G. Damir Hršak

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

G. Antun Kapraljević

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

Gđica. Sanda Kolaković

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

Gđa. Marijana Petir

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

Gđa. Davorka Pšenica

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

G. Jozo Radoš

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS)

G. Vedran Sabljak

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

Gđa. Renata Šeperić Petak

Hrvatska Socijalno-Liberalna Stranka (HSLS)

Gđa. Ruža Tomašić

Hrvatska stranka prave dr. Ante Starčević (HSP AS)

Gđa. VLASTA TOTH

Održivi razvoj Hrvatske (ORAH)

G. Dino Vidić

Održivi razvoj Hrvatske (ORAH)

G. Nikola Vuljanić

Hrvatski laburisti - stranka rada (HL)

 

Nazad Zahtjev