Ζητήστε από τις πολιτικές ομάδες να υποστηρίξουν αυτή τη δέσμευση και να κινητοποιήσουν τους υποψηφίους τους.*

Εδώ είναι ορισμένα θέματα για τα οποία οι πολίτες και το WWF θα ήθελαν να δουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλαμβάνουν δράση:

  • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • Μετάβαση σε μια οικονομία αποδοτικής χρήσης των πόρων και σε πράσινες θέσεις εργασίας
  • Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας
  • Ενθάρρυνση μιας πιο βιώσιμης και υγιούς κατανάλωσης
  • Διασφάλιση καθαρών και υγιών υδάτινων πόρων
  • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Ανάσχεση της παράνομης υλοτομίας και της εμπορίας άγριων ειδών
  • Διασφάλιση βιώσιμης γεωργίας
  • Ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων
9 δεσμεύσεις για τους υποψήφιους

 

Μοιραστείτε την έκκληση:


 

 

 

*Σημείωση: Ο κατάλογος περιλαμβάνει μόνο τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο ή είχαν ανακοινώσει επίσημα τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές, μέχρι τις 10 Μαρτίου. Η συμπλήρωση του καταλόγου με τα κόμματα και τις πολιτικές κινήσεις που ανακοινώνουν επίσημα τη συμμετοχή τους θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ως ψηφοφόρους, σας καλούμε να στείλετε το κείμενο των δεσμεύσεων απευθείας σε κόμματα ή πολιτικές κινήσεις που ακόμα δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο.