Αν εκλεγώ μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεσμεύομαι πως θα υποστηρίξω ευρωπαϊκές πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ότι η χρήση των φυσικών πόρων στην Ευρώπη θα κινείται εντός των ορίων του "Ενός Πλανήτη".
Βήμα 1 / 5

Επίσης, δεσμεύομαι να συμβάλω ενεργά στους παρακάτω πολιτικούς στόχους που θα μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμα της Ευρώπης (διάλεξτε τουλάχιστον έναν):