Δημιουργήστε μια νέα Ευρώπη για τον Πλανήτη

Mme Sandra JEN

Ecolo (ECOLO)

Αν εκλεγώ μέλος στη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, δεσμεύομαι να υποστηρίξω τις ευρωπαϊκές πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι η χρήση των φυσικών πόρων θα κινείται εντός των ορίων του "Ενός Πλανήτη". Δεσμεύομαι επίσης ότι θα συνεισφέρω ενεργά στους εξής πολιτικούς στόχους:

 

Πίσω