Δημιουργήστε μια νέα Ευρώπη για τον Πλανήτη

Mr Hugo van Dienderen

Groen (GROEN)

Αν εκλεγώ μέλος στη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, δεσμεύομαι να υποστηρίξω τις ευρωπαϊκές πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι η χρήση των φυσικών πόρων θα κινείται εντός των ορίων του "Ενός Πλανήτη". Δεσμεύομαι επίσης ότι θα συνεισφέρω ενεργά στους εξής πολιτικούς στόχους:

 

Πίσω