Δημιουργήστε μια νέα Ευρώπη για τον Πλανήτη

κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ

Ecologist Greens - Pirate Party of Greece (Ecogreens)

Αν εκλεγώ μέλος στη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, δεσμεύομαι να υποστηρίξω τις ευρωπαϊκές πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι η χρήση των φυσικών πόρων θα κινείται εντός των ορίων του "Ενός Πλανήτη". Δεσμεύομαι επίσης ότι θα συνεισφέρω ενεργά στους εξής πολιτικούς στόχους:

 

Πίσω