Σχετικά

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος ανήκει στο:

Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής WWF

Νομικός εκπρόσωπος:

Τόνι Λονγκ, Διευθυντής

Διεύθυνση:

168 avenue de Tervurenlaan Box 20,
1150 Brussels

ΑΦΜ

BE 0460.057.241

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

wwf-epo@wwf.eu

Τηλέφωνο:

+32 2 743 88 00