Privacy en gegevensbescherming

 

WWF European Policy Office en de nationale WWF-kantoren werken samen aan deze campagne. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden buiten deze campagne.

Dit beleid inzake gegevensbescherming is enkel van toepassing op ep2014.wwf.eu en haar subdomeinen. Op andere pagina's en servers - waarnaar hier via een link verwezen kan worden - kunnen andere privacyregels gelden.

Bij WWF nemen wij de privacy van onze leden en medestanders bijzonder ernstig en verbinden wij ons ertoe uw privacy online te beschermen.

Deze verklaring gaat nader in op de praktijken inzake privacy- en gegevensbescherming die van toepassing zijn op alle websites die door WWF European Policy Office beheerd worden. Ze geldt ook voor het gebruik van sms. Een link naar dit beleid is te vinden op alle websites waarop het van toepassing is.

In dit beleid moeten verwijzingen naar WWF European Policy Office of naar "wij" of "ons" worden opgevat als verwijzingen naar het WWF European Policy Office en zijn handelsmaatschappij.

Voornaamste principes:

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen twee soorten gegevens over onze gebruikers:

a. andere dan persoonsgegevens zoals het IP-adres (de plaats van de computer op het internet), bezochte pagina's en gedownloade bestanden. Hiermee kunnen wij bepalen hoeveel personen onze websites gebruiken, hoeveel mensen ze regelmatig bezoeken, welke pagina's het populairst en welke het minst populair zijn. Deze gegevens vertellen ons niets over wie u bent of waar u woont, maar stellen ons gewoon in staat om onze dienstverlening te beoordelen en te verbeteren.
Wij maken gebruik van Google Analytics, waaronder Display Advertising (bijvoorbeeld Remarketing, Google Display Network Impression Reporting). Bezoekers kunnen zich terugtrekken uit Google Analytics voor Display Advertising, en Google Display Network ads aanpassen door middel van de Ads Settings.

b. persoonsgegevens zoals naam en e-mailadressen. Wij verzamelen deze gegevens alleen in verband met deze specifieke Pledge van WWF naar aanleiding van de Europese verkiezingen, “Create a new Europe for the Planet”. De gegevens zijn nodig om de overdracht uit te voeren en ons te laten nagaan of de gegevens overeenstemmen met een bestaande kandidaat voor de Europese verkiezingen. U hoeft geen van deze gegevens bekend te maken om door onze sites te browsen. Als u echter beslist om de gevraagde gegevens niet mee te delen, zal u misschien de pledge niet kunnen voorleggen.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

Persoonsgegevens zullen door WWF European Policy Office worden gebruikt en geregistreerd in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid. Wij zullen de door u verstrekte gegevens gebruiken om: Naast het feit dat wij persoonsgegevens gebruiken om te beantwoorden aan verzoeken, houden wij onze medestanders ook graag op de hoogte van de WWF-activiteiten. Dit zal echter alleen gebeuren als u beslist om in te schrijven op de nieuwsbrief van WWF of u aan te sluiten bij andere activiteiten die door een nationaal WWF-kantoor gepromoot worden.

Door toe te treden tot de WWF-Pledge, stemt u ermee in om e-mails van WWF te ontvangen in het kader van het controlesysteem, informatie te verstrekken over onze prioriteiten bij de Europese verkiezingen en voor contacten met de betreffende collega's van WWF te zorgen.

Wij kunnen globale statistieken over de bezoekers van onze sites bekendmaken om onze diensten te beschrijven aan toekomstige partners, adverteerders en andere achtenswaardige derden en voor andere wettelijke doeleinden, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken als wij een klacht krijgen over inhoud die u heeft verzonden of overgemaakt aan of van een van onze sites, als dat wettelijk verplicht is of als wij geloven dat zo'n maatregel nodig is om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van WWF European Policy Office, zijn sites of zijn bezoekers te beschermen en te verdedigen.

Behalve zoals hiervoor is aangegeven, zullen wij deze gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet gebruiken of overmaken aan derden.

Links

Onze sites bevatten links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid en de privacypraktijken van andere websites, zelfs als u naar die sites gaat via links vanaf onze eigen websites, en raden u aan om het beleid te lezen van iedere site die u bezoekt.

Als u via een link vanaf een derde website naar onze eigen websites bent gegaan, kunnen wij evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid en de privacypraktijken van de eigenaars of beheerders van die derde site, en raden wij u aan om het beleid van die derde site te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder ervan als u opmerkingen of vragen heeft.

Gebruik van cookies

In eenvoudige bewoordingen is een cookie een stukje informatie dat van onze website naar uw computer wordt gestuurd om u snel te kunnen identificeren. Als u liever geen cookie aanvaardt, kunt u zoals een normale gebruiker rond onze sites navigeren. Alle gegevens die door middel van cookies worden verzameld, worden op globale, anonieme basis samengebracht.

Cookies zijn stukjes informatie die een website naar uw harde schijf stuurt om informatie over u op te slaan en soms op te sporen. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar desgewenst moet u uw browser kunnen aanpassen om dat te voorkomen. U moet de informatie lezen die bij uw browsersoftware zit, om te kijken hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt. U moet dan kunnen beslissen of u de cookie al dan niet aanvaardt. U zult echter een website misschien niet ten volle kunnen benutten als u dat doet. Cookies zijn specifiek voor de server die ze heeft aangemaakt en niet toegankelijk voor andere servers, wat betekent dat ze niet kunnen dienen om uw bewegingen op het web te volgen.

Cookies kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals het leveren van gepersonaliseerde pagina's, maar momenteel gebruiken wij ze alleen om te berekenen hoeveel bezoekers onze sites hebben.

Verdere informatie over cookies is te vinden op de website van Interactive Advertising Bureau www.allaboutcookies.org.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens die u via onze website meedeelt, worden naar een computer in België gestuurd. Dit is nodig om de gegevens te verwerken.

Uw aanvaarding van dit beleid

Door onze sites te gebruiken en de WWF Pledge voor te leggen, stemt u ermee in dat WWF European Policy Office en de nationale WWF-kantoren die aan deze actie meewerken, gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Als u niet met dit beleid akkoord gaat, gelieve dan onze sites niet te gebruiken en niet aan onze wedstrijden deel te nemen.